Kiértékelő és tesztpanelek fejlesztőmérnököknek
Az Endrich kínálatában elérhető eszközöket a fejlesztőmérnökök munkájának segítésére és a mikrokontrollerek használatbavételére, a működés tesztelésére és a megírt programok hibakeresésére készítette a gyártó.

 

Cikksorozatunk első részében áttekintettük a GigaDevice GD32 ARM Cortex-M3 és Cortex-M4 RISC mikrokontroller-családok architektúráját és nagy vonalakban bemutattuk előnyeiket. Most azokról a kiértékelő és teszt panelekről lesz szó, melyeket a gyártó a fejlesztőmérnökök munkájának segítésére és a mikrokontrollerek használatbavételére, a működés tesztelésére és a megírt programok hibakeresésére készített a gyártó.

A hardver leírása mellett szót ejtünk a programozáshoz használható általánosan alkalmazott fejlesztőrendszerről, a CrossWorks for ARM 4.1-ről, mely a GigaDevice eszközök támogatását is magába foglaló általános platformfüggetlen fejlesztői felületet kínál a felhasználó számára. Ezzel az ismertetéssel vezetjük be a sorozat következő részének tárgyát képző mintaalkalmazást, ahol a GPIO ki- és bemenetek kezelését, LED-ek vezérlését és különböző kapcsolók állapot lekérdezésének mikéntjét mutatjuk be.

A GD32 egy új, ARM Cortex-M3 vagy Cortex-M4 32 bites RISC magokkal ellátott, alacsony fogyasztású, univerzális, nagy teljesítményű mikrovezérlő család, mely integrálja a tervezés egyszerűsítéséhez és a költségtakarékos, mégis innovatív termék előállításához elvárt funkciókat. A GigaDevice szabadalmaztatott gFlash memóriatechnológiával kiegészítve egy komoly mikrovezérlő vonal áll a tervezőmérnökök rendelkezésére.

Az M3-család minden mikrovezérlője az ARM Cortex-M3 RISC processzormag köré szerveződik, mely a108 MHz maximális órajelével és a beépített flashmemória azonnali elérhetőségével (Zero-Wait-State) maximális hatékonyságot biztosít. A GD32 sorozatú mikrokontroller használata nemcsak a fejlesztők, de a felhasználók számára is sok előnnyel szolgál. Az MCU maximális sebessége a versenytársakénál 50%-kal többet nőtt. A kódfuttatás hatásfoka ugyanolyan órajel mellett 30-40%-kal nagyobb. Az áramfogyasztás ugyanolyan frekvencia esetén 20–30%-kal csökkent.

Ezek a tulajdonságai teszik lehetővé, hogy a GD32 sorozatú GigaDevice MCU-kat alkalmazások széles spektrumán lehessen használni. A GD32 sorozatú mikrokontrollerek teszteléséhez és a fejlesztés megkönnyítéséhez a GigaDevice különböző tudásszintű kiértékelő kártyákat és kezdő készleteket kínál az egyszerű programozó és hibakereső moduloktól a maximális hardverkiépítésű teszt alaplapokig.

GD32 Kiértékelő alaplap

A GigaDevice kiértékelő alaplapcsaládja a mikrokontroller majd’ minden on-chip perifériájához való egyszerű hozzáférést és a tesztelés lehetőségét biztosítja. Kapcsolatot biztosít a külvilág felé, külső felhasználói memória elérés lehetőségét adja és TFT kijelzőt is tartalmaz. A GigaDevice saját GD-Link programozói és hibakereső interfésze is a kártyára került.

A GD32150R-EVAL kiértékelő panel a GD32F150R8T6 mikrokontrollert használja központi MCU-ként, és teljes fejlesztői platformot biztosít a GD32F1x0 „value line” ARM Cortex-M3 core sorozathoz. A panel a mikrokontroller minden perifériájához egyszerű hozzáférést biztosít. Az 5V-os energiaellátás a mini-USB interfészen keresztül valósul meg, SWD, Reset, Boot mód kiválasztó kapcsolók, felhasználói nyomógomb, LED, valamint I2C, I2S, USART, RS-485, SPI, USB interfészek és 2.2” TFT-LCD is található rajta.

 

 

GD32150R-EVAL kiértékelő panel a GD32 Cortex-M3 GD32150R8T6 mikrokontrollerhez

 

A HDMI-CEC csatlakozáson keresztül fogyasztói elektronikai eszközök felhasználói vezérlése valósítható meg, a beépített fotóellenállás, IR LED és fotódetektor érzékelési feladatokhoz, míg a kapacitív érintő interfész (TSI) és a különböző gombok pedig a gép-ember kapcsolat kialakításához alkalmazhatóak. Az analóg/digitális és digitális/analóg átalakítók (ADC, DAC) fizikai ki- és bemenetekként az rendezett csatlakozókon keresztül érhetők el.

A hardver rendszerfeszültsége 3.3V, amit az USB-ről érkező 5V átalakításával a beépített DC/DC konverter szolgáltat. Egy mini USB kábel és a J-Link eszköz szükséges a programok letöltéséhez. Kiválasztható a megfelelő indítási (BOOT) mód, mely történhet a rendszer-memóriából, a külső felhasználói memóriából, vagy az SRAM-ból, egy indikátor LED jelzi a tápfeszültség meglétét. A főbb perifériák és interfészek hardver kialakítását az alábbi ábra foglalja össze:

 

 

A GD32150R-EVAL kiértékelő készlet egyes perifériáinak hardver struktúrája

 

GD32 Kezdőkészlet

A GigaDevice kezdőkészlet az MCU kivezetéseihez illeszkedő csatlakozó felületeket (Extension Header) kínál a felhasználó számára a gyors prototípus csatlakoztatáshoz és teszteléshez. Minden ilyen eszköz tartalmazza a GigaDevice saját GD-Link programozói és hibakereső interfészét is, melyen keresztül USB kábel segítségével kapcsolódhatunk a személyi számítógéphez, ezzel biztosítva a kártya tápellátását és az adatkapcsolatot is a mikrokontroller programozásához és a szoftver hibakereséshez.

 

 

Kezdőkészlet a GD32F170C8T6 GigaDevice GD32 ARM Cortex-M3 mikrokontrollerhez

 

A következő részben bemutatásra kerülő mintaprogramhoz szükség lesz a felhasználók számára a mikrokontroller PF6 és PF7 GPIO portjain keresztül elérhető két SMD LED-re (LED1, LED2). Ezek a portok a kártya bal oldalán lévő univerzális csatlakozósoron is elérhetőek, ide egy egytokos kétszínű LED anódjait, még a GND csatlakozáshoz a közös katódot csatlakoztatjuk. Ez a LED a beépített LED1 és LED2 felhasználói világító diódákkal párhuzamosan működik majd.

 

 

A GD32170C-START kezdőkészlet egyes hardver szekcióinak magyarázata

 

Fejlesztőeszközök

A GD32 család integrálja azokat az MCU jellemzőket, amelyek lehetővé teszik a gyors, könnyű és professzionális beágyazott rendszer-tervezést, és a fejlesztők kezébe ad egy megfizethető és bizonyítottan innovatív, komplex félvezető-gyártási technológián alapuló MCU eszközt. A GigaDevice számos jól ismert ARM fejlesztőrendszerhez kínál kiterjedt eszköztámogatást, így például a KEIL, az IAR vagy a Rowley CrossWorks for ARM platform-független integrált fejlesztői környezethez a mikrokontrollerek programozásához, hibakereséshez és ellenőrzéshez.

CrossWorks for ARM 4.1

A népszerű ARM IDE a CrossWorks for ARM termékhez a gyártó speciális próba licencet ajánl, a felhasználó döntheti el, hogy (30 napos) időkorlátos teljes verziót, vagy 16 kB kódméretre korlátozott, egyébként teljes funkciós korlátlan ideig használható próbaváltozatot telepít. (A Keil MDK-ARM Lite Edition próbaváltozatként szintén rendelkezésre áll, itt 32 Kbyte a méretkorlát.) A CrossWorks for ARM egy komplett C/C++ és Assembly nyelvű fejlesztőrendszer, ami sok más mellett a Cortex-M mikrokontrollerekre való fejlesztést is messzemenőkig támogatja.

 

 

A CrossStudio integrált fejlesztői környezet egy natív módon felépített IDE, mellyel szerkeszthetjük, fordíthatjuk, a mikrokontroller Flash memóriájába tölthetjük a kódot és lehetőség van a hibakeresésre is az SWD/JTAG interfészen keresztül. A CrossWorks csomagmenedzsere lehetővé teszi az egyes GigaDevice GD32 ARM Cortex mikrokontroller eszközökhöz szükséges könyvtárak és komponensek letöltését és rendszerbe integrálását.

 

 

A sorozat következő részében bemutatunk egy olyan mintaalkalmazást, amit a CrossWorks for ARM 4.1 fejlesztőrendszerben készítettünk és a GD32170C-START kezdőkészlet lehetőségeit kihasználva különböző feladatokat valósítunk meg.

 

Cikkünk az Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH közreműködésével készült. Szerzője Kiss Zoltán Kelet-Európai értékesítési vezető, kiemelt nemzetközi ipari kapcsolatokért felelős vezető.
 
Értékesítési iroda: H-1188 Budapest, Kölcsey u. 102/A.
 
E-mail: z.kiss@endrich.com
 
Web: www.endrich.com
 
További konzultációért és mintákért, adatlapokért keresse Kiss Zoltánt!

 

Messze még a teljes értéklánc összekapcsolása
Az Oracle kutatása szerint a gyártók elsősorban belső folyamatokra koncentrálnak az ipar 4.0 projektek kapcsán, a beszállítókkal, ügyfelekkel összehangolt adatkapcsolatok még hátra vannak.
A jó példa is lehet ragadós
Szakértő partnerek által szervezett ingyenes rendezvény a hotmelt berendezések, ragasztóanyag-adagoló rendszerek és festéstechnológiák területén.
A decentralizált energiapiacon bárki lehet szolgáltató
A megújuló energiaforrások és az IoT eszközök fokozott előtérbe kerülésével az energia-előállítás, -tárolás és -felhasználás hatalmas átalakuláson megy keresztül.
Kibervédelem az ipari üzemek számára
A Siemens következő generációs tűzfalainak (NGFW) alkalmazásával fokozott védelmet biztosít a számítógépes támadások ellen a gyártó- és feldolgozó szektorban tevékenykedő iparvállalatok számára.
Közzétették az internet térképét
Az Oracle nyilvánosan is elérhetővé tette Internet Intelligence Map nevű alkalmazását, amelynek segítségével a felhasználók egyszerű, grafikus módon követhetik a világháló állapotát és betekintést nyerhetnek olyan események hatásába, mint a természeti katasztrófák vagy az államilag elrendelt beavatkozások.