Korszerű és jövőbe mutató automatizálási megoldások
A durva- és finomtisztítás általában ugyanazon általános feladat szerves részét képezik, a folyamat megtervezésében mégis nagyon eltérő megközelítést igényelnek.

 

A komplex ügyfélspecifikus rendszerek a múltban mindig nagy üzleti és műszaki kockázatot hordoztak magukban, mivel a speciális konstrukciók rendszerint szűk keresztmetszetekkel rendelkeztek, alacsony fokú redundanciával. A mérnökök ezenkívül a rendszer tervezése és építése során elsősorban a tényleges rendszerkapacitással számoltak. A korai és későbbi feldolgozási folyamatok összekapcsolására szolgáló automatizálás egy adott gyártó specifikációihoz lett igazítva, és az üzembe helyezés során a berendezéshez csatlakoztatták.

A valóság – és főleg a gyártási körülmények későbbi változásai – azonban sokszor nem igazolták vissza a tervezés során megfogalmazott elképzeléseket. Ahogy cikkünk előző részben írtuk, a házon belül végzett alkatrésztisztítás robusztus és megbízható automatizálási megoldást igényel, az alábbi jellemzőkkel: ömlesztett és palettás termékeknek való megfelelőség, a termékek a munkakamra előtti és utáni mozgatásának átfogó képessége, a megtisztított és tisztítandó munkadarabok szétválasztásának lehetősége, megfelelő közeg- és szennyeződésrezisztens egyedi komponensek a nedves zónák területén belül, hőálló képesség a szárítózónákban, korrózióvédett felületek, valamint kevésbé komplex, átlátható műszaki kivitelezés.

Ennek eredményeként a berendezésgyártók egyre inkább maguk végzik az automatizálási megoldások tervezését és kivitelezését. Az egyszerűbb igények esetén ez egy klasszikus görgős szállítórendszert foglal magába, integrált rakodóberendezésekkel. Ebben az esetben a modularitás és a szabványosítás minden további nélkül megoldható, még különböző súlykategóriák és a tisztasági fokra vonatkozó eltérő elvárások esetén is.

 

 

Némileg nehezebb a helyzet a komplex, többlépcsős tisztítási folyamatokat és a több be- és kirakodási állomást tartalmazó rendszerek esetén. Az ezekre vonatkozó kereslet az elmúlt években robbanásszerű növekedésnek indult. A hagyományos megközelítésben ezek a rendszerek számos egyedi komponenst (átalakítók, rakodógépek, szétválasztók stb.) tartalmaztak, ami a műszaki összetettségben és ezen keresztül természetesen a költségszintben is visszatükröződött.

Ha ehhez még hozzáadtuk a megtisztított és tisztítandó munkadarabok szétválasztásának igényét és a közbenső és végső tisztítási folyamat költséghatékony tételnagyságban, ugyanazon gépen történő elvégzésének lehetőségét, akkor a korábban ismert megoldások gyorsan elérték teljesítőképességük határát. A műszaki kockázat egyre emelkedett, ami hatással volt a teljes rendszer rendelkezésre állási idejére is.

A modern megoldások a technikai komplexitást néhány stabil egyedi folyamatra redukálják. Kiváló példa erre a vízszintes tengelyű, alacsony kialakítású LPW szállítórendszer, amelyben be- és kirakodóállomás, valamint a megtisztított és még szennyezett termékeknek dedikált tárolók találhatók. A rendszer az alkatrésztisztításra és a munkadarab-mozgatásra vonatkozó összes feladatot képes önállóan elvégezni. A rendszerről ezenkívül lekapcsolható a szétválasztási feladat nagy része, ezáltal pedig lehetőség nyílik a zavartalan keresztirányú árumozgatásra is. A szállítóberendezés moduláris felépítésű, ezért kis erőfeszítéssel hozzáigazítható a jelenlegi és jövőbeni gyártási követelményekhez.

Gyakorlati példa

Autóipari beszállító számára készült egy moduláris alkatrésztisztító berendezés, amely a közbenső és a végső tisztítási feladatokat is képes volt ellátni költséghatékony tételnagyságban, és lehetőség volt egy közbeiktatott modul – például mérőcella – behelyezésére is. A cél a finom részecskék hatékony eltávolítása és a tisztasági fok hosszú távon történő megőrzése volt. A folyamathoz emulziókat használtak.

A rendszerben egyidejűleg négy be- és kirakodóállomás teljesített szolgálatot (kettő a végső, egy a közbenső tisztításhoz, egy pedig a közbeiktatott modulhoz). Az anyagáramlást áruszállítók végezték, amelyeket kirakodás után vissza kellett szállítani a kiindulási pontra. Ezen kulcsadatok alapján az LPW Reinigungssysteme GmbH kettős munkakamrájú tisztítórendszert valósított meg, a következő felosztással:

• Első munkakamra: Ultrahangos működés integrált köztes szárítással és két csatlakoztatott tisztítóközeg-tartállyal (első tartály: tisztítás/zsebes szűrés, második tartály: öblítés/gyertyás szűrés).

• Második munkakamra: vákuumbiztos munkakamra beépített vákuumos/forrólevegős szárítással és két összekapcsolt tisztítóközeg-tartállyal (harmadik tartály: öblítés/gyertyás szűrés, negyedik tartály: konzerválás/gyertyás szűrés).

 

 

A közbenső tisztítás az első tartályban öblítéssel és a második tartályban nagynyomású befecskendezéssel, a szárítás pedig a második kamrában történik. A végső tisztításhoz mind a négy fázis hozzájárul. A különböző be- és kirakodóállomások, valamint a paletta-visszaszállítás szükségessége miatt automatizálási megoldásként a rugalmasabb és olcsóbb alacsony kialakítású szállítórendszereket alkalmazták.

Finomtisztítás moduláris környezetben

A durva- és finomtisztítás általában ugyanazon általános feladat szerves részét képezik, a folyamat megtervezésében mégis nagyon eltérő megközelítést igényelnek. A tisztítási művelet elején általában egy olyan alkatrészmosó rendszert alkalmaznak, amely magasnyomású vagy alacsony frekvenciájú ultrahangos technológiára épül. A tisztítóközeg itt jellemzően magasabb koncentrációban van jelen.

A szennyeződés jellegétől és a berendezés típusától függően a durva- és finomtisztítási eljárás egy vagy több fázisban is elvégezhető. A moduláris felépítésnek köszönhetően ez a feladat a már felsorolt moduláris elemekkel kifogástalanul elvégezhető. A maradékszennyeződésre vonatkozó elvárásoktól és a berendezés összetevőinek tulajdonságaitól függően a tényleges finomtisztítás – megfelelő szűréstechnikával és előkészítéssel kiegészítve – akár ugyanazon alapkomponensekkel is elvégezhető.

A térbeli szétválasztás azonban elengedhetetlen, ami egy különálló munkakamra alkalmazásával is megoldható. A legmodernebb gyártástechnológiával készült alkatrészek esetében azonban ez a megközelítés gyakran nem elegendő, így ezekhez egyedi megoldást kell találni. Ilyen megoldás lehet egy különálló munkakamra beépítése „egyközeges rendszerként” megfelelő munkakamra-felületekkel és a maradékszennyeződésre optimalizált elvezető rendszerrel.

Elengedhetetlen ilyenkor a jól méretezett térfogatáram, az elvezetés és a visszáram helyén beszerelt megfelelő szűrőrendszerek, a maradékszennyeződésre optimalizált tárolótartály-rendszer, valamint a tökéletesen szűrt levegőellátással rendelkező szárítórendszerek alkalmazása, illetve a nagyfrekvenciás ultrahangos megoldások előkészítése. Biztosítani kell ezenkívül a befecskendezés/elárasztás folyamatának biztonságát, valamint a finomtisztításra hitelesített közeg alkalmazását.

A felsorolt követelmények nem a szabadon kombinálható egyedi komponensek révén, hanem egy zárt folyamatspecifikus rendszer által valósulnak meg, amely önálló modulként csatlakozik a már meglévő moduláris rendszerünkbe, és tökéletesen integrálható a meglévő automatizálási megoldásunkba.

Az egészségipar feltörekvőit várják
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által életre hívott és támogatott EIT Health három, összesen 135 ezer euró díjazású startup versenyt írt ki, melyre várja egészségügyi újításokkal foglalkozó startupok, kis- és középvállalkozások jelentkezését.
Német-magyar innovációs pályázat vállalatoknak
A magyar vállalkozások kutatóintézetekkel és német partnereikkel együttműködésben megvalósuló innovációs projektjei is támogatást nyerhetnek a nemzetközi EUREKA program részeként megjelent, 750 millió forint keretösszegű pályázaton, a felhívásra május 30-ig lehet jelentkezni.
Tavaszi nagytakarítás a vállalati hálózatban
Jól jön a tavaszi friss levegő és a megnyugtató tisztaság nemcsak az otthonunkban, de irodai környezetünkben is. A G Data szakértői egy listát állítottak össze, melynek betartásával nemcsak átláthatóbb lesz a vállalati hálózati környezet, de nagyobb biztonságban tudhatjuk IT infrastruktúránkat is.
A gépi látás integrációja az automatizálásba
A Beckhoff a TwinCAT Vision által átfogó képfeldolgozási funkciókat épített be PC-alapú vezérlőrendszerébe.
A magyar cégek digitalizációs céljai
A digitális átalakulás létszükséglet a vállalatok túlélése szempontjából, az ehhez kapcsolódó attitűdök és tervek azonban nem kevés hiányosságot mutatnak. Magyarországon elsőként készített felmérést vállalati döntéshozók körében a digitalizációs stratégiákról a Spark Institute at IBS.